طراحی لوگو موسسه آوی مشاهیر

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر در زمینه فعالیت های بورسی اعم از مشاوره و آموزش این دانش مشغول به کار میباشد.انتظار کارفرما در این سفارش به این صورت بود که لوگو در حین سادگی، از پیچیدگی خاصی نیز برخوردار باشد لذا با کمک تیم طراحی لوگو آژانس کالر اِسپیس، نتیجه زیر خلق شد

ایده طراحی لوگو وب سایت از کجا آمده است؟

ترکیب برند ها

بررسی از نظر انتخاب رنگی و...

از آنجایی که این موسسه در زمینه بورس فهالیت میکند و بورس هم چیزی تشکیل شده از نمودار های تیز و سخت میباشد، با همکاری تیم طراحی لوگو کالر اِسپیس تصمیم بر این شد که از دو حرف اول موسسه و ترکیب آن با شمای نموداری این طرح را خلق کنیم .رنگ آبی به کار رفته نیز بر گرفته از رنگ بانک ها و درگاه پرداخت های مطرح دنیا مانند paypal , anz میباشد.

برخی دیگر از نماد هایی که ما خلق کرده ایم.