طراحی لوگو وبسایت proadmin

پروادمین(pro admin) یک پروژه از طرف مدیر عامل شرکت کد باکس بود که با هدف اتصال برنامه نویسان و وب مستران و ساخت بستری برای آموزش های حرفه ای استارت خورد

ایده طراحی لوگو وب سایت از کجا آمده است؟

ترکیب برند ها

بررسی از نظر انتخاب رنگی و...

با تلفیقی از طرح طناب برای نشان دادن هدف این مجموعه ینی متصل کردن وبمستران بهم دیگر و تایپو گرافی نام پروژه توانستیم این طرح را به رنگ آبی که در دو سال متوالی پرکاربرد ترین رنگ استفاده شده در طراحی وبسایت ها بود، خلق کنیم.

برخی دیگر از نماد هایی که ما خلق کرده ایم.