طراحی لوگو پیرایش آرتیست

پیرایش مردانه آرتیست همانگونه که از نام این مجموعه پیداست در زمینه اصلاح های هنری و مدرن فعالیت میکنند به این دلیل پایه طراحی را بر اساس ترکیب رنگی لوکس استفاده کردیم تا با فضای پیرایشگاه هم خوانی داشته باشد.در زیر به برسی اجزای تشکیل دهنده لوگو و فرایند طراحی میپردازیم

ایده طراحی لوگو وب سایت از کجا آمده است؟

ترکیب برند ها

بررسی از نظر انتخاب رنگی و...

با تلفیقی از ابزار های مورد استفاده در این کسبو کار و اسم هنری آن توانستیم لوگوی منحصر به فردی را برای این مجموعه طراحی کنیم که هر فرد با یک بار و اولین بار دیدن لوگو بتواند زمینه فعالیت مجموعه را تشخیص دهد

برخی دیگر از نماد هایی که ما خلق کرده ایم.