فرم سفارش آنلاین طراحی کاتولوگ

جهت سفارش آنلاین طراحی کاتولوگ شما می توانید با تکمیل و ارسال فرم ذیل در خواست خود را ثبت کرده و در لیست بررسی اولیه سفارشات قرار بگیرید.

ساختار کاتولوگ را بر اساس استانداردهای ذیل انتخاب نمایید.

طراحی کاتولوگ با ساختار افقی تا حداقل ۱۴ صفحه

4,800,000

طراحی کاتولوگ با ساختار افقی تا حداقل ۱۴ صفحه

4,800,000

طراحی کاتولوگ با ساختار افقی تا حداقل ۱۴ صفحه

4,800,000

ابعاد کاتولوگ را انتخاب کنید.

سبک اجرای لوگو

جهت باز شدن کاتولوگ

اگر اطلاعات متنی را هم اکنون در دسترس دارید در این قسمت ارسال فرمایید.

اگر فایل لوگو را هم اکنون در دسترس دارید در این قسمت ارسال فرمایید.

توضیحات تکمیلی طراحی لوگو

کلیه اطلاعات مندرج در این فرم به صورت امن نزد گروه طراحی کالر اسپیس می ماند.

درصورت انصراف کارفرما از ادامه کار در هر مرحله، پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.

پس از ثبت سفارش کارشناسان ما برای نهایی شدن سفارش با شما تماس میگیرند و نیمی از هزینه پلان انتخابی دریافت می شود.

پس از دریافت هزینه سفارش شما نهایی تلقی شده و طراحان ما شروع به انجام امور طراحی می کنند.